14. oddíl sv. Františka z Assisi Kroměříž

Akce oddílu

1 2 3 5

Krásné sobotní dopoledne 22. 9. 2018 jsme prožili v Holešově při návštěvě klubového modelového kolejiště. Díky pozvání pana Matušínského, který nám zprostředkoval návštěvu holešovských železničních modelářů, jsme mohli spatřit velké dílo. Kluci si ještě dlouho povídali o každém detailu tohoto krásného kolejiště. Doprovodili nás „kluci“ tátové, kteří také mohli oči nechat na kolejišti. A není sporu o tom, že i holkám světluškám vláčky popletly hlavu.

Fotky z akce

  

Příprava dětí na letní období – procvičování bezpečnosti a pravidel silničního provozu. Mimo řešení dopravních situací jsme hráli hry a díky krásnému humoru jsme se dozvěděli, jak se máme chovat v silničním provozu. Měli jsme možnost stát se dopravním policistou a řídit silniční provoz – a že nám to šlo.
Poslední akci našeho oddílu v tomto školním roce před táborem připravil skvělý instruktor Martin Provazník. Díky.
23. 6. 2018 – dopravní hřiště23. 6. 2018 – dopravní hřiště23. 6. 2018 – dopravní hřiště
Odkaz na fotogalerii: http://www.vlcacke-doupe.cz/mala-fotogalerie/23-6-2018-dopravni-hriste/

Motýlí výprava nás zavedla na kraj ratajského lesa. A proč motýlí? Motýli s námi hráli na honěnou po celou cestu a nedali nám pokoj.
Jednou za čas si dáme takovou minipřírodovědnou vycházku. Prostě se necháme okouzlit krásou přírody.

  

Nejvhodnější dobou pro vycházku do polí je polovina června, kdy zastihneme na poli ještě všechno obilí a plevel v květu.
Podařilo se nám určit obiloviny podle oušek listů, kde nasedají na stéblo. Pozorovali jsme neúnavného skřivana. Určovali stopy zvěře v blátě. Naučili jsme se toho dnes moc a mnohé jsme se dozvěděli.
Vysvětlili jsme si, k čemu lidé stavěli Boží muka. Cestou jsme totiž viděli kamenná Boží muka z roku 1887, sestávající se z odstupňovaného soklu a oblého sloupu, završeného nástavcem s nikami a starším reliéfem sv. Isidora, modlícího se k Ukřižovanému.

Rozdělat oheň a zahladit po něm stopy. Umíme to všichni, naučili jsme se to právě dnes.

Trasa Motýlí výpravy: https://mapy.cz/s/2KFbN

 

Dnes jsme splnili naši službu vedení pobožnosti křížové cesty v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži.

Poděkování patří přítomným světluškám a vlčatům ze 14. oddílu a skautům ze 7. oddílu. Dík patří též vůdcům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu křížové cesty.

Službou jsme si připomněli jeden z našich skautských pilířů:

Abychom se každý stali duchovně bohatým člověkem,

  • který objevuje duchovní realitu přesahující materiální svět a dávající životu smysl a směr;
  • který žije podle nalezených duchovních principů;
  • který respektuje ty, kteří hledají nebo nacházejí jiné odpovědi a pohledy na duchovní realitu a čelí fanatismu nebo fundamentalismu;
  • který si cení všeho, co je dobré ve světě a v lidech kolem něho.

 

Převzetí Betlémského světla od brněnských skautek a skautů (17. 12. 2017)

V neděli ráno 17. 12. 2017 vyrazilo osm dětí a dva dospělí pro Betlémské světlo na nádraží do Kojetína. Netrpělivě jsme čekali na příjezd rychlíku č. 825 Radegast. Pět minut po osmé bylo slyšet v dálce přijíždějící vlak. Pištění brzd a pak hledání okna s logotypem Betlémského světla. „Tam je!“ Na předání plamínku máme jen několik vteřin. Průvodčí netrpělivě přešlapují. Ještě výměna kontaktů a vánočních přání. A je to! Píšťalka a vlak mizí z nástupiště. Ještě několik lidí si od nás bere plamínek – společná fotka – přání k Vánocům sestrám a bratrům z dalších oddílů a jedeme domů.

Betlémské světlo 2017 Betlémské světlo 2017

Předání Betlémského světla v domově se zvláštním režimem „Stromu života“

Šestník Jakub z Benjamínků rozsvítil Betlémské světlo se svým tátou v domově se zvláštním režimem „Stromu života“. Jakub se se svým tátou sklidili potlesk klientů domova, když jim zazářil plamínek Betlémského světla na knotu svíce.

Slavnostní předání Betlémského světla 2017 v kostele sv. Mořice v Kroměříži (17. 12. 2017)

Betlémské světlo 2017 Betlémské světlo 2017

V neděli 17. 12. 2017 v 10.15 hod. při mši svaté v kostele sv. Mořice jsme přenesli plamínek Betlémského světla na lampy oltáře a zapálili tři adventní svíce. Po mši svaté jsme zapálili svíci, od které si mohou návštěvníci kostela odpálit světlo a donést si jej do svých domovů.

Slavnostní předání Betlémského světla 2017 v kapli sv. Vincence na Malém Valu – Roráty (18. 12. 2017)

Roráty Roráty

V 6.45 zalilo kapli svatého Vincence na Malém Valu Betlémské světlo v rukách věřících. V čele světelného průvodu s obrazem Betlémské hvězdy a za zpěvu rorát – „Rosu dejte, nebesa, shůry“ –nesla vlčata a skauti Betlémské světlo. Světlo bylo tak předáno České provincii Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži.

Moc děkujeme rodičům světlušek a vlčat, skautek a skautů za spolupráci a jejich dětem za obětavost.

Letošní přenocování v klubovně nás zavedlo do noční Květné zahrady v Kroměříži, kde jsme si vyzkoušeli svou odvahu cestou za světly. Vůbec jsme se nebáli. Nebáli se ani naši pětiletí benjamínci. Na konci cesty nás čekal překrásný tajemný zvuk vycházející z dřevěného válce br. Cvrčka a kolonádní „telefon“. Zjistili jsme, jak se dorozumět na vzdálenost 244 m a přitom nekřičet. Tentokrát nás nerušilo ani 44 antických bohů.

Dalším bodem pátečního programu bylo večerní zpívání pro mladší vlčata a benjamínky a rozprava budoucí redakční rady oddílového časopisu, která zahájila svoji činnost.

Zážitků bylo mnoho a tak debata ve spacácích malinko posunula večerku.

Sobotní ráno v sedm hodin rozřízlo štěbetání táborníků a to moc pěkné štěbetání nám vydrželo až do cca 7.35 hod. Po ranní hygieně a úklidu následovala snídaně s horkým čajem a pak šup do práce. Tvořili jsme obrazce z papíru dvěma různými technikami, malovali a s tavnou pistolí jsme kouzlili překrásné vločky. Tvoření nás přímo uchvátilo a tvořili bychom snad celý den. Rodičům se ale stýskalo a již nám klepali na dveře. Tak jsme se rozloučili s klubovnou a hajdy domů.

Co jsme dělali a jak nás to bavilo? To najdete v naší fotogalerii: Přenocování v klubovně 2017

V pátek 17. 11. 2017 pořádalo Skautské středisko Mirka Svobody v Kroměříži ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem a zahradami v Kroměříži již tradiční akci Skauti hrabou.

1 2 3 5
Rychlý kontakt

Zde nás najdete
Telefon: 737 552 520
E-mail: vlcata.km(at)gmail.com

 

Pravidelné schůzky
V určené dny mimo prázdnin
Pondělí: 15.30–17.00 hod.
Úterý: 14.30–16.30 hod.
Středa: 16.00–17.30 hod.

Starší příspěvky