14. oddíl sv. Františka z Assisi Kroměříž

Co se u nás děje

Co bych si přála dělat na táboře? To byla otázka pro všechny členky a členy oddílu. Světlušky se rozpovídaly o zážitcích z minulého tábora a začaly padat první přání na papír. Kdybyste světlušky chvíli poslouchali, tak byste se ocitli na letním táboře a možná ucítili i vůni lesa, pryskyřice i slibového ohně. Už se nemůžeme dočkat tábora! Těší se i velké světlušky.

Na úterní schůzce (15. 1. 2019) nás čekalo nečekané. Nešel elektrický proud do naší klubovny. Byli jsme bez tepla a bez světla. Skaut je vždy připraven. Nasekat dřevo, rozdělat oheň v krbových kamnech a přikládat. Světlo nám poskytly petrolejové lampy. V tu ránu jsme s ocitli v příběhu Rychlých šípů. Schůzky vlčat a skautů nabraly dobrodružnou atmosféru. Psát při petrolejové lampě o tom, co bych si přál dělat na táboře, mělo magický účinek.

Dnešní schůzka byla pro nás slavnostní. Prokop Janský – Koki získal Výroční odznak ke sto letům republiky. Děkujeme bratru Lišákovi ze sedmého oddílu za realizaci a zajištění odznaku.

Naše pondělní schůzka se díky nováčkům z řad benjamínků rozdělila na benjamínky a mladší vlčata. Mladší vlčata a světlušku vede bratr Prokop Janský – Koki. Benjamínky vede bratr Lukáš Vančura, který byl do funkce rádce ustaven dnešním dnem.

Soutěž o výroční odznak ke sto letům republiky

Skautský institut a časopis Skaut-Junák připravili soutěž o výroční odznak, jenž se dal získat splněním 4 úkolů.

Přehled úkolů:
1. Najdi svůj vzor
Najdi skauta či skautku, z minulosti nebo současnosti, kteří dokázali pomoci své zemi a pokládáte je za svůj vzor. Pátrejte ve svém okolí, nebo se inspirujte na webech Skautské století a Hrdinové války. Seznamte se svým vzorem ostatní v družině.
2. Projev odvahu
Pomoci někomu často znamená projevit odvahu, nebát se odmítnutí a překonat strach. Najděte si nějakou věc, která vás naučí odvahu projevit. Vynechte návštěvu hřbitovů či sklepení a zkuste spíše hledat v sobě. Čeho se obáváte, co musíte překonat. Právě o to se pokuste.
3. Navštiv výstavu
Navštiv výstavu o skautingu a republice v Poštovním muzeu a prožij ji s tištěným herním průvodcem. Pokud byste z nějakého zásadního důvodu výstavu navštívit nemohli, najděte si nějakou jinou věnovanou sto letům vzniku Československa, kterých se na mnoha místech země chystají desítky.
4. Vykonej 100+1 dobrých skutků pro své okolí
Skautský denní příkaz zní: udělej každý den alespoň jeden dobrý skutek. Zkus jich udělat v následujících měsících rovnou stovku, ať se opravdu stanou součástí každého tvého dne. Stačí drobné maličkosti. A přidejte k nim za družinu či oddíl jeden skutek větší. Třeba přes Skautský dobrý skutek nebo Stromy svobody.

Převzetí Betlémského světla od brněnských skautek a skautů (16. 12. 2018)

V neděli ráno 16. 12. 2018 vyrazilo osm dětí a tři dospělí pro Betlémské světlo na nádraží v Kojetíně.

  

Slavnostní mše svatá v kostele sv. Mořice

Slavnostní mše svatá v kostele sv. Mořice byla prozářená Betlémským světlem a usměvavými tvářemi dětí.

Na začátku mše svaté nás otec probošt Josef Lambor mimo jiné uvedl slovy:

„Betlémské světlo přinesli zástupci 14. oddílu sv. Františka z Assisi a 7. oddílu sv. Dominika Savia. Oddíly pokrývají všechny věkové kategorie: benjamínky, světlušky, vlčata, skautky, skauty, rovery a rangers. Jsou to oddíly se zvýrazněnou křesťanskou výchovou v počtu 72 dětí, o které se stará 12 dospělých. Oba oddíly letos oslavily spolu s dalšími ve středisku Mirka Svobody 100 let od svého založení.“

  

Odkaz na fotogalerii Betlémského světlo v Kroměříži a slavnostní mše svatá

V sobotu 21. 4. 2018 jsme byli (benjamínci, světlušky a vlčata) na XXIV. skautské pouti u příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů na Svatém Kopečku u Olomouce
Pouti se účastnilo na 160 dětí olomouckých středisek a našeho střediska. Dopoledne byla sloužena mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Herní odpoledne bylo ve znamení hvězdné oblohy, kdy děti plnily úkoly a pomáhaly tak nešťastnému hvězdáři, který měl těžký úkol od krále – sestavit hvězdnou mapu. Zažili jsme krásné soutěžní odpoledne ve velmi příjemné atmosféře a to díky mladým skautům a skautkám z Olomouce, kteří zvládli organizaci pouti na výbornou.
Fotografie z pouti zde:
http://www.vlcacke-doupe.cz/mala-fotogalerie/xxiv-skautska-pout-olomouc/
a zde od sestry Debory Loučkové z olomouckého 4. roje světlušek Sluníček:
Videozáznam z pouti od Tomáše Tesaře ze sedmého oddílu zde:
https://youtu.be/i9tqS8nXyZo
Rychlý kontakt

Zde nás najdete
Telefon: 737 552 520
E-mail: vlcata.km(at)gmail.com

 

Pravidelné schůzky
V určené dny mimo prázdnin
Pondělí: 15.30–17.00 hod.
Úterý: 14.30–16.30 hod.
Středa: 16.00–17.30 hod.

Starší příspěvky