Oddílová rada

Miroslav Doubrava – Akela
vůdce 14. oddílu vlčat a světlušek sv. Františka z Assisi, příprava vlčat a benjamínků

Jan Souček – Honza
1. zást. vůdce 14. oddílu vlčat a světlušek sv. Františka z Assisi

Martin Provazník
zást. vůdce pro přípravu benjamínků a mladších vlčat

Vojtěch Ševčík – Roland
zást. vůdce pro přípravu roverů

Prokop Janský
ceremoniář, příprava oddílového programu

Radek Tesař
instruktor, skautské odborky a výzvy
certifikovaný instruktor lezení na umělé stěně, dětský trenér s licencí úrovně C

Matyáš Volejník R-S
rádce družiny Vlků, oddílový rádce

Pavlína Opatrná
rádkyně družiny Lišek

Vojtěch Ševčík jun.
rádce skautské družiny Rysů

Michal Halász R-S
rádce družiny Sokolů

Patroni oddílu: Petr Hudec – Cvrček, Marek Řezáč, Michal Mičulek