Výprava Rysů na zříceninu hradu Střílky. 22. 2. 2020

Zřícenina hradu Střílky. Hrad byl založen Smilem ze Zbraslavi, který se r. 1258 píše po Střílkách. R. 1321 zastaven Jindřichu Železnému z Lipé. Z dalších majitelů: r. 1460 páni z Lichtenburka (stavba vysunutého opevnění), r. 1481 vladykové z Ojnic. Od r. 1542 je hrad pustý.