Schůzka 9. 4. 2018

V pondělí 9. 4. 2018 jsme se spolu s Akelou rozhodli, že s benjamínky budeme mít tento program:

  1. Zahájení
  2. Práce s pracovním listem
  3. Vycházka
  4. Závěr

Prokop a Lukáš hodnotili obrázky z pracovních listů. Nejlepší byl ŠŠ se známkou 1 a nejhorší byl AŘ se známkou 3. Poté jsme šli ven „hurá!“ nejdříve jsme si dali závod, je nás 7 takže každý dostal nějaký ten bodík:

JT: 7 b.

AV: 6 b.

TD: 5 b.

MP: 4 b.

ŠŠ: 3 b.

TV: 2 b.

AŘ: 1 b.

Poté jsme přišli na louku a tam jsme si zahráli na „Elektrikáře“. U klubovny Prokop  klukům řekl, ať na cestě dávají pozor. Na louce se Prokop ptal hochů na otázky z cesty např.: Šli jsme kolem autobusové zastávky? Benjamínci jsou velmi všímaví, tak také dostali moc bodů. Čas okročil a museli jsme jít zpět ke klubovně. Rodiče již čekali před klubovnou.

BODOVÁNÍ:
JT: 10 b.

MP: 6 b.

AŘ: 5 b.

AV: 10 b.

ŠŠ: 8 b.

TD: 9 b.

TV: 7 b.

Časopisy pro Benjamínky

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že od schůzky 9. 4. 2018 si benjamínci  mohou v klubovně půjčit časopisy Nezbeda nebo Světýlko. V těchto časopisech je hodně obrázků, komiksů i pohádek. Prosím, přečtěte si je s benjamínky. Po přečtení prosím vraťte do čtrnácti dnů, aby si časopisy mohli půjčit další kluci.

Zapsal: Prokop Janský