Oddíl na přelomu roku 2014/2015

V lednu 2014 jsme registrovali 36 dětí. V září roku 2014 přišla do oddílu početná skupina nováčků a současně přestoupilo do 5. oddílu skautů devět členů. Silný příliv nováčků však posílil členskou základnu z 27 členů na 50.

Oddíl se pravidelně schází každé pondělí. Oddíl je rozdělen do 4 družin zhruba po 12 členech. V každé družině pracuje jeden vůdce s vůdcovskou zkouškou. Družiny jsou rozděleny podle věku.

První družinu tvoří benjamínci a nejmladší vlčata, děti do 6 let věku – stezka Nováček. Družinu vede br. Starý Vlk. Druhá družina je tvořena z dětí do 8 let věku, mladších vlčat – 1. stupeň vlčácké stezky. Družinu vede br. Honza. Třetí družina je utvořena z dětí do 9 let věku, starších vlčat – 2. stupeň vlčácké stezky. Družinu vede br. Akela.

Poslední čtvrtou družinou jsou nejstarší vlčata, skautští kadeti, děti do 11 let věku. Tato vlčata dokončují 3. stupeň vlčácké stezky a připravují se na život ve skautském oddíle. Družina je vedena po vzoru skautské družiny. Jsou to vlčata na cestě. Program vychází z vlčáckého výchovného rámce Mauglí v lidské vesnici. Družinu vede br. Lišák.

Během roku oddíl připravuje jednou za měsíc půldenní, nebo celodenní výpravu, vždy tématicky zaměřenou. Do programu je zařazena také sportovní činnost v tělocvičně a na hřišti, tvořivé sobotní dopoledne v klubovně, návštěva spojená s exkurzí do významné instituce města. Během roku připravujeme víkendovou vícedenní výpravu s přenocováním. Během roku nebude také chybět návštěva kina, nebo divadla.

Spolupráce s rodiči je velmi výborná. Pro rodiče rozesíláme mailing s upozorněním na konané akce a zpětně podáváme zprávy z těchto akcí. Rodiče si již zvykli na obrazové zpravodajství z akcí. Obrázky z akcí jsou rodiči velmi žádané.

Další informace o 14. oddílu vlčat sv. Františka z Assisi najdete na tomto webu.