Výprava družiny Vlků – Jak přežít v krizových situacích, 13. 6. 2020