Oddíl v roce 2007

Čtrnáctka za dobu své osmileté existence vychovala spoustu chlapců, z kterých se stali ponejprv vlčata a později skauti. Vždy dobrá parta kamarádů, která je nadšená pro každé dobrodružství. V současné době máme smečku o počtu šestnácti členech, z nichž převážná většina jsou již vlčata. Čtyři nováčci, které jsme mezi sebou uvítali začátkem letošního skautského roku, se poctivě připravují, aby se již na letošním táboře mohli stát vlčaty.

V oddíle se snažíme pěstovat pěkné vztahy, poznávat nové, pomáhat druhým a hlavně – ŽÍT NAPLNO!Na oddílových podnicích (oddílovky, schůzky apod.) hrajeme zajímavé hry, povídáme si nebo čteme časopis Světýlko. Jak bývá dobrým zvykem, nechybí ani chvilka ke ztišení, doba k naslouchání, kdy k nám promlouvá Starý vlk.

Ti starší z nás si plní Zlatou stopu (nejvyšší stupeň vlčácké zdatnosti), mnozí usilují o získání Stříbrné stopy (2. nejvyšší stupeň vlčácké zdatnosti). A nově příchozí členové? Ti poctivě plní nováčkovskou zkoušku, aby už na letošním táboře mohli svůj kroj ozdobit žlutým šátkem a nad levou kapsu si připnout odznak vlčete. Během celého roku také lovíme vlčky (odbornosti). Největší honba se však již tradičně koná až na samotném táboře. K těm nejoblíbenějším vlčkům u nás patří chovatel, školní prospěch a atlet.

Stávajícími členy jsou: Tomáš Brázdil, Peťa Dvorský, Tomáš Dvořák, Tomáš Hájíček, Honza Kavan, Kuba Kvapilík, Pepík Kvapilík, Robin Majdloch, Honza Motal, Honzík Polišenský, Honza Ruban, Jarda Vávra, Jeňa Vaněk, Martin Vláčil, Jirka Vlk a Oskar Zmek.