Poslední schůzka vlčat před táborem 2013

Uvítání, modlitba a pokřik smečky jsou pevným bodem programu číslo jedna.

Dnes proběhla slavnostní schůzka vlčat, kde jsme udělili:

Diplom za celoroční bodování:

1. místo – Jan Doubrava – 395 bodů

2. místo – Ondřej Zaoral – 343 bodů

3. místo – Filip Hlavinka – 287 bodů

Diplom za nejlépe vedený deník vlčete:

Jan Doubrava

Diplom za vzornou docházku se ziskem 97% (jedna omluvená nepřítomnost):

Tomáš Omelka

Jan Doubrava

Všem vlčatům přeje oddílová rada hodně zdaru v další práci. A pamatujte: „Život vlčete ve smečce není jen o bodech.“

Hezké prázdniny přejí

Starý Vlk a Akela