ZÁJEM O SKAUTING STÁLE ROSTE

Zájem o skauting stále roste – skautů a skautek je přes 50 tisíc

Z tiskové zprávy: Počet skautů a skautek v České republice letos přeskočil hranici 50 tisíc. Skauti s 50 439 členy potvrzují své postavení největšího výchovného hnutí u nás. 

  • Od roku 2006 se navýšil počet členů o 25% (především děti nižšího školního věku)
  • V České republice v současné chvíli funguje 2113 skautských oddílů
  • Ročně tyto oddíly uspořádají téměř 1000 táborů pro více než 25 000 dětí
  • O činnost oddílů a potřebné zázemí se stará více než 7 000 skautských dobrovolníků a dobrovolnic – ti stráví bezplatně skautingem průměrně 40 dní za rok
  • O vstup do skautských oddílů mají zájem i rodiče stále mladších dětí. Proto byl na XIV. Valném sněmu Junáka představen program pro děti předškolního věku – tzv. „benjamínky“ včetně pracovních materiálů.

Jitka Taussiková
Komunikační tým Junáka