Termín konání tábora vlčat 2015

Tábor vlčat bude 11. 7.–18. 7. 2015

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů. Junák tradičně zaujímá prvenství v pořadatelství letních dětských táborů. Každý rok jich uspořádá přibližně tisícovku a pravidelně se jich účastní přes 23 tisíc dětí.

Skautské tábory
Skautské tábory jsou specifické tím, že se jich účastní většinou děti, které spolu pracují i během roku. Tráví tak léto se svými kamarády a vedoucími, které znají. Na chodu tábora se – přiměřeně svému věku – také podílejí. Pomáhají se stavbou, přípravou jídla nebo programu.

Zážitky na celý život
Tábor je pro děti od začátku jedno velké dobrodružství. Objevují bydlení ve stanu, hry, sportování, koupání, vaření, pobyt v přírodě, jízdu na koni i výlety do okolí. Starší a zkušenější pomáhají nováčkům zvyknout si na táborový život. Právě na skautských táborech při společných zážitcích vznikají pevná přátelství na celý život.

Důvěrná atmosféra známé party
Výhodou skautských táborů je, že je pořádají oddíly, které fungují během celého roku. Děti se navzájem znají a mají tu kamarády. Rodiče mají důvěru ve vedoucí, protože mají možnost s nimi delší dobu spolupracovat. Dospělí dobrovolníci pak mohou připravit dětem tábor podle jejich zálib – nachystat jim program, kde využijí v praxi vše, co se celý rok učí.

Osvědčení kvalifikovaní vedoucí
Tábory připravují vedoucí, kteří mají odpovídající kvalifikaci i zkušenosti. Na táboře je vždy přítomen i zdravotník. Vedoucí při plánování tábora využívají propracované metodiky skautského programu a berou ohled na zájmy a potřeby dětí. Tábory mají dlouhou tradici a vlastní osvědčené postupy.