Zpráva z PŘÍRODOVĚDNÉ VYCHÁZKY V ZIMĚ

Místo: Biocentrum Hráza
Délka: 2 km
Počet zastavení naučné stezky: 10
Rozloha štěrkoviště: 13,9 ha

31 vlčat jsme rozdělili do šesti pracovních týmů. Výsledky práce zaznamenal každý šéf týmu do pracovního protokolu. Na schůzce provedeme určení 6 vzorků větviček. Šest odebraných vzorků půdy podrobíme chemické zkoušce na pH a zjistíme složení půdy. Podíváme se do schránek od Kinder vajíček, co zajímavého pro nás sesbírali členové týmů. Všechny zpracované výsledky naší práce sepíšeme a vlepíme do zápisníků.

FOTOREPORTÁŽ

PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA V ZIMĚPŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA V ZIMĚPŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA V ZIMĚ

ÚKOLY PRO VÝZKUMNÝ TÝM

Všechny úkoly si nejdříve přečtěte!

1) Zakresli do mapy všech 10 zastavení naučné stezky. Můžete připsat, co vás nejvíce zaujalo na konkrétním čísle zastavení.

2) Zapište 5 živočichů, které bezpečně poznal každý člen týmu na jednotlivých zastaveních.

3) Na mapě máte vyznačeno místo křížkem (X), kde provedete:

a) Odběr vzorku půdy 10 x 10 cm a do hloubky 1 cm – uložte vzorek do připraveného sáčku. Improvizujte s přírodninami jako nářadím. NOŽEM NE!
b) Odběr vzorku větvičky nejbližšího stromu nebo keře, větvička bude dlouhá asi 25 cm, musí se vejít do sáčku.
c) Odběr tlejících listů (10 ks) nejbližšího stromu nebo keře. Dejte pozor na křehkost odebíraného vzorku – nezničit.
d) Vyberte si jeden typ stopy (boty, kola, živočicha):

D1) Stopu co nejvěrněji zakreslete (v případě kola stačí 10 cm délky).
D2) Stopa člověka – změřte délku kroku, délku a šířku otisku boty. Můžete určit přibližnou výšku člověka?
D3) Stopa kola – změřte šířku pneumatiky a zkuste určit směr jízdy kola.
D4) Stopa živočicha – určete zvíře, změřte délku stopy a délku kroku.

4) Po celou dobu pobytu na naučné stezce pozorujte okolí. Do připravených pracovních listů zapište vše zajímavé. Pohyb osob, pozorování ptáků a živočichů v okolí.

Do schránky od Kinder vajíčka můžete vložit neobvyklý objev (schránku brouka, zajímavý plod stromu nebo keře…).

VZORKY BUDOU V PŘÍRODOVĚDECKÉ PRACOVNĚ (KLUBOVNĚ) PODROBNĚ ZKOUMÁNY. VÝSLEDKY BUDOU ZPRACOVÁNY A BUDETE SI JE MOCI VLEPIT DO PRACOVNÍHO SEŠITU.