TRADIČNÍ VLČÁCKÁ VÝPRAVA DO CHVALČOVSKÉHO LOMU – PODNIK PRO CELÉ MUŽE 2015

Výpravy se zúčastnilo 33 dětí a 3 dospělí.

(13 dětí nemocných a 4 děti a 1 dospělý omluveni)

Průměr hodnocení výpravy dětmi (známky 1-4 jako ve škole): 1,12

Mapa trasy výprava lom

Mapa trasy ke stažení

Videa z akce zde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Program:

Opékání špekáčků, pochodové značky v terénu, drobné herní hříčky, Nápisy krále Ašóky, hledání čísel, hledání hesla, vybíjená s kapitány, zpívání, učení se přesunu – ulice, terén.

Luštěte s námi nápisy krále Ašóky:

.rovt ýviž ýndáž necrmsu týb ímsen ímezú mém aN

mevěnH es an ětěvs ydkin ceřp íčnoksen věnh oben ,tsivánen věnh es íčnoku nej ,uoksál ťydžv ývokat nokáz ej do .ůkěv

eodíeylnt,eenumtiojjcuoč,iškkopmsíaohehdyhěyvuoč.ínkésvnakádn,tnlyožd,avtínkhietvžrsodjžoaísmnřumN

oojnzbviřj,ncžjamsyvnkoíMrzýřmhtkjkvcřcpržsnlsrm.otýihíáoeihioa,aááeploá,treéslyseihiveepsaáže,hT

Tíi,,kkutperřaívvdněenperdaovjdděopur,anvedbuozťřtíi,tvoplriakvodzěazpalsanneopurtaovudhuohuljeddoauj.

YITTTxSeiyjzxtietzjxehoxobxjzlexvxnlxěybznyxjexagxkfqilnxdwxoyxdexkorxotuvaaxmlstbnxuenjoix, kuwmwxjnxeympgzxndxžhxšmxppxalvsnlxtqxncxoqxuqxsfbqksxtwxřtuksoxehxcfxhputwcxuhxmqwfvhxáex, rxstxnurmibxapxdiadicxndxo ogsqgxdjxémxšzjhfuxťjxphxrcgbawxofxnjtsjuxihxkprfprxáqeiqjx, lxtcxaarnbixktxtexamsuytxkhqmorxée xkdhxmaxybxshddobxlzrecnxitumcqx, pxkgxtblmhfxenrcjnxrdxámxsq xeqxnnxesezqvxpzfjkmxěvanpexskxthxíyfndfx, kxvepwmrxáwegsmxšexerxňdxstymuexepluprxzqxmtxonareax ccxňlfbfaxucdlzfxjfznlaxehzgmjx.

Ndubadubodubbdubodubudubmdubídubsdubtd ubedubcdubhdubsdubedubtdubrdubádubpdubídubtdubedubndub, kdubtdubedubrdubýdubsdubedubsdubkdubu dubtdubkdubůdubzdubldubýdubcdubhdubddubodubpdubodubudubšdubtdubídub, tdubrdubádubpdubídubsdubedubzdubadubždubidubvdubadub, jdubedubšdubtdubědubvdubídubcdubpdubodubsdubmdubrdubtdubidubpdubrdubodub šdubpdubadubtdubndubodubsdubtdubčdubidubndubůdubsdubvdubýdubcdubhdub.

baHnO diaR uchyLIt zroVna kupOn duSiTko svaDeni rOdily dverNi krEv vyhyBat davEni blatiVy umElec bDEly kAm spLatka rovIna potuceK derNy oplyvAt haVir advOkat apoSTol kluB zapRit obcovAt kaNtyna idiOt kentaUr vpliZit tAm oSadni poduSka priMet bunkR koTelnI sJEzd vsecHnO Reakce kuzeLka stepenI Voleni osamelY Cyklus licHVar kulomEt kaCer akcNi vencitY moJi brimE kuraZ klerIka mlhaVy Ovladac besTie klepNa nE vyZabLy stIn poKryty boNbon kApsa chVilka morskY asiJsky hAlo dareK dlOuBat chYceni slaMa seRie pomasT spraVnY proBrat kdYbych kaL

NestaLoU, tEKavou mYSl, jEz neDA se uDrzet, oVladat, moudry muz VYvAZi, jak rukou znalcovOu Byva sip vyvazEN.

-../—/-…/.-././/.—/.//—/…-/.-../.-/-../.-/-//–/-.–/…/.-../,//.—/./–..//–../.-/.-.././-/.-/,//-.-/.-/–//.—/..//.—/./-.//.-../../-…/—//.—/./,//.–./.-./—/-/—//-/.-/-.-//-/./–../-.-/—//.-../–.././/–../-.-/.-./—/-/../-//.—/../,//.–./.-././-.-.//…-/…/.-/-.-/,//–../-.-/.-./—/-.-././-./.-/,//…/-/./…/-/..//-../.-/.///

Muze, jEnZ rOZkose hLEda, Jak kVEtu bY jenom Chtel natrhat, tohO Si POdmani smrt, drive, neZ bY se rozkosi naSYTil.

.ínoven žnej ,utěvk anbodop ej ,ydolp esenen čeř ohej ,ándejen ohot eld a ěnsárk ávuolmorp nej kěvolč ežiltseJ

áhuolD ej umícídb ,con ilím ávádelhs uohuold saz ,ýnevanz můkápulh ýhuold ej ,toviž ťoben íjanzen ohévarp .íneču

V3d4 z0v0d2 st0v2t1l, s2p5 h3t3v2 zb73j272, d71v3 zp70c4j2 t74hl072, 834d75 s08 s1b1 3vl0d0. KLÍČ: aeiouykrmn

Jako sE nEpOHne horSTvo, Kdyz DO nehO vitr sE opira, stejne tak NEpOHnut v chvale i pohanE zUstava moudry MUZ.

,avolS žej ándzárp ,uosj ékat uosj zeb ,ynec sabeřt hcij císit ,ej énidej énmuzor ovols ej ,íšpel odk íšyls ,ej áksíz .dilk

ecísiT tizarop v ijob ,ezl tárkcísit dan imdil ,tizětívz ela odk ízětívz dan uobes ,mýnidej ývarp ej .anidrh

biskuP modR narEzat ujMOut msiCe prIma duSot preklAd astMa kaSna stocEni aBEceda obnoVa bYci vSazeny cudnoSt artIkl obeJit prumEr koupeNy dikcE fraZe blizKo loDni rYdlo vyBijet trojitY Svadet odPadky smiR artEsky plaMen chrOmy placHy deLeneC vyhubIt dimenZe emocnI teLefon lamInat soulaD aleluJa smEcka prSa abysTe batoLIt vSak Eticky ciP joguRt hanEbny jiMiz vzrUst vraZEni laSkat buJny zEleny zaDNy klOktat letoUn odPAd Kdysi riNgle hlodAni chlaD vzAcny zamLkly cvrcEk hoSTie beztAk skoLni kohEze kaliSEk spOjeny traVit saL vysAt kazDemu grAnat odeciSt