27. ročník Memoriálu RNDr. Rudolfa Plajnera

Přes nejisté počasí, kdy pršelo dva dny, jsme se vydali na cestu po stopách života Táty Plajnera. Na Tesáku čekalo překvapení tři otce, kteří se stali vedoucími 3 vyšetřovacích týmů. Své úlohy se otcové zúčastnili na výbornou. Děkujeme jim za to. Každý tým doplnil bílá místa ve vyšetřovacím spisu. Vlčata a tátové – umí!

P5148721P5148719P5148724

A takto začalo naše malé dobrodružství:

3. 5. 2016, Skrytá Lhota

Milé sestry, milí bratři, obracím se na vás jménem Skautského detektivního ústavu. Dostal jsem zprávu, že jste tým, který je schopný získat jisté informace. Jedná se o výsostně důležitou záležitost týkající se osoby jednoho z nejvýznamnějších skautů – doktora Plajnera. Posílám vám jeho spis a žádám vás, využijte všechny své možnosti, abyste ztracené informace získali. Když se podíváte do spisu, zjistíte, že některé velmi důležité informace chybí, obávám se, že byly záměrně vymazány. Celý spis byl značen jako přísně tajný, někdo zřejmě chtěl, aby se na Plajnera zapomnělo. To se však nesmí stát a proto vás prosím o pomoc! Skautský detektivní ústav potřebuje tyto ztracené informace, aby mohl dát pátrat po okolnostech života doktora Plajnera. Předem děkuji za vaši odvahu a nasazení.

Se stiskem levice

Michal Tajný
Skautský detektivní ústav

Odkaz na fotoreportáž: 27. ročník Memoriálu RNDr. Rudolfa Plajnera