SKAUTI HRABOU A VÝSADBA STROMU

Skauti a skautky zahradě a lidem

Skauti a skautky ze střediska Mirka Svobody se rozhodli oslavit státní svátek 17. listopadu tím, že věnují svůj čas i peníze Podzámecké zahradě v Kroměříži, která je místem častých procházek nejen kroměřížské veřejnosti. V předchozích měsících si sběrem starého papíru a brigádou v lese vydělali peníze, za které zakoupili mladý javor mléč. Ten pak společně se zahradníky vysadili v Podzámecké zahradě. Bezprostředně následovala brigáda zaměřená na hrabání listí zejména v místech obtížně přístupných pro zahradní techniku. Akce se zúčastnilo přes šedesát skautů, skautek a rodičů. Aby jejich úsilí nezmařil vítr, do práce se zapojil zahradnický tým Podzámecké zahrady se zahradní technikou. Práce koordinoval vrchní zahradník Ignác Navrátil, který v závěru ocenil pomoc brigádníků.

Místo výsadby stromu: ZDE

Fotoreportáž z akce: ZDE

img_1883
Foto © Cvrček