Skautská mše svatá – památka patrona oddílu

Dnešní den (4. 10. 2020) jsme oslavili památku patrona našeho oddílu sv. Františka z Assisi skautskou mší svatou. Při této příležitosti na konci mše sv. by bylo předáno zvláštní ocenění Cyrilu Hudcovi a to Šedý bratřík

Šedý bratřík je nejvyšší vyznamenání vlčete. Ukazuje na vlče, které svědomitě plní všechny své povinnosti, dodržuje zákon, heslo i příkaz dobrého skutku, zasluhuje se velkou měrou o dobré jméno smečky, pomáhá mladším.
Vlče musí dále splnit tyto podmínky:
Získalo nejméně 10 vlčků, z toho 3 předepsané (zdravotník, ekolog a průvodce) a 7 podle vlastního výběru
Získalo Zlatou stopu
Získalo Tři bílé tesáky
Po celou dobu pobytu v oddílu patřilo mezi nejlepší vlčata.
Pomáhalo při výchově nováčků a zasloužilo se o dobré jméno svého oddílu.