Vzdali jsme čest Miroslavu Adamíkovi

Bratři ze 14. oddílu sv. Františka z Assisi vzdali čest padlému skautu Miroslavu Adamíkovi. „Akce i přes drobnou nepřízeň počasí proběhla úspěšně. Dokonce se zastavovali lidé a zpomalovala auta. Pomodlili jsme se, položili, věnec a zapálili svíčku.“  dodává k pietnímu aktu bratr Roland.

Bojů o osvobození Kroměříže se zúčastnila část bratří jako členové brigády Zelený kádr, převážně zajišťovali spojení obou břehů řeky Moravy a převoz zbraní na pramicích. Při této činnosti padl člen bývalého 4. oddílu br. Miroslav Adamík.

(…) 5. května 1945 v ranních hodinách nastoupili první skauti před okresní úřad a převzali úkoly při obnově osvobozené části Kroměříže – postavili hlídky na zbořených mostech a připravovali prostory pro nové Národní výbory. Dívky pomáhaly při úklidu a v ošetřovně Červeného kříže, další bratři pečovali o důstojné pohřbení partyzánských bojovníků a vojáků rumunské armády padlých při osvobozovacích bojích. (…)

Více o historii střediska Mirka Svobody zde: http://www.smskm.cz/stredisko/historie-strediska/

Čestná stráž je jednou z výsad skautů a skautek.

Čestná stráž je označení pro člověka, nebo skupinu lidí, většinou vojáků, kteří vykonávají stráž z čestných, ceremoniálních či reprezentativních důvodů u budov, pomníků, při pohřbech, při vítání význačných návštěv, případně i v dalších slavnostních situacích. Čestná stráž může být sestavena jak z dobrovolníků, kteří například takto vzdávají čest padlému spolubojovníkovi při pohřbu, většina států si ale také ve své armádě trénuje specifické jednotky pro ceremoniály přímo určené, u kterých se dbá na honosnou výstroj a příslušníci těchto jednotek většinou mají mít reprezentativní vzhled.
Zdroj: Wikipedia.org