7. 5. 2022 jsme vzdali čest Miroslavu Adamíkovi

Dnes jsme vzdali čest bratru Miroslavu Adamíkovi, rádci 4. oddílu, který padl za vlast a za své rodné město Kroměříž. Slavnostní pietní akt jsme začali Skautskou hymnou.

Pan místostarosta Mgr. Vít Peštuka pronesl řeč, ve které ocenil službu skautů v dobách války. Vyzdvihl hrdinství padlých skautů. Díky pomníkům si můžeme neustále připomínat těžce vybojovanou svobodu, o kterou musíme neustále pečovat. Dále pan místostarosta vzpomněl pošetilost vládců malým exkurzem do historie. V této chvíli nebylo možné opomenout situaci na Ukrajině. Na závěr pan místostarosta položil otázku, který boj je nejtěžší vyhrát. Boj ve svém srdci, zněla správná odpověď.

Bratr Akela pohovořil o důležitosti vzpomínky na padlé hrdiny. Poukázal také na fakt, kdy se skauti vrátili z koncentračního tábora a ihned se zapojili do skautské služby.

Položením věnce v národních barvách, skautskou večerkou a modlitbou jsme pietní akt ukončili.