Výprava vlčat a benjamínků 14. 5. 2022

V sobotu 14. května jsme se s našimi vlčaty vypravili na Komínky s panem lesníkem. Byla to už delší dobu odkládaná výprava, ať už z důvodu epidemie covidu nebo zaneprázdněnosti pana Nováka, který nám slíbil ukázat některé taje lesa, které běžní návštěvníci jen tak neznají. Hned na začátku nás zaujaly například lapače hmyzu, o jeijchž funkcích už teď víme mnohem více. Poznali jsme, jak kvetou stromy a jak poznáme jejich květy. Všímali jsme si i některých drobných detailů, jako jsou hálky na některých listech – teď už víme, co ukrývají. Mimo jiné nám pan lesník ukázal i kyčelnici cibulkonosnou, která lemovala v lesích kolem Komínků cesty. Drobné cibulky této rostliny jsme mohli i ochutnat, protože jsou jedlé. Chutnaly výborně, takže mnozí z nás se těchto lahůdek lesa nemohli nabažit. Na Komínkách jsme prolezli všechny skalní cesty a také si připomněli událost, která vedla ke smrti našeho bratra Mánka. Objevili jsme zde také sice malou, ale pro nás naprostou skvělou jeskyni. Pan Novák nám také vysvětlil funkci oplocení v místech, kde roste mladý les – je zde na ochranu malých stromků, které by jinak mohla poškodit zvěř. Asi v poledne se s námi pan lesník rozloučil a my jsme si pak po svačince hráli hry. Na zpáteční cestě jsme pak ještě hráli zvláštní schovávanou, která se jmenuje Průchod, a stavěli věže z kamenů na cestě. Některým dětem se podařilo postavit opravdu krásné, vysoké a mnohapatrové kamenné stavby. Snad mohu za všechny účastníky nakonec napsat, že se nám výprava líbila, poznali jsme nové taje lesa a také jsme prožili spoustu příjemných společných chvil. Nazdar.