Padl člen bývalého 4. oddílu bratr Miroslav Adamík

Kroměříž, 8. května 2023

Skauti a skautky dnes uctili památku padlých v bojích o osvobození Kroměříže.

Před 78 lety se část bratří ze skautských oddílů zúčastnila jako členové brigády Zelený kádr a převážně zajišťovali spojení obou břehů řeky Moravy a převoz zbraní na pramicích. Během této činnosti padl člen bývalého 4. oddílu bratr Miroslav Adamík.

Už v ranních hodinách 8. května 1945 nastoupili první skauti před okresní úřad a převzali úkoly při obnově osvobozené části Kroměříže. Postavili hlídky na zbořených mostech a připravovali prostory pro nové Národní výbory. Dívky pomáhaly při úklidu a v ošetřovně Červeného kříže, další bratři pečovali o důstojné pohřbení partyzánských bojovníků a vojáků rumunské armády padlých při osvobozovacích bojích. Devátého května se všichni zúčastnili mírové slavnosti již jako skauti v krojích. Navíc přišli s novou revoluční standartou, která byla vytvořena za bojů o Kroměříž. Standarta obsahovala stuhy padlých bratří: Mirka Svobody, Mirka Adamíka a Jiřího Jírovského.