Mše svatá byla sloužena za živé a zemřelé skautky a skauty

P9275076V sobotu 27. 9. 2014 byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé skautky a skauty střediska Polárka Kroměříž.

V předvečer slavnosti svatého Václava patrona Čech a Moravy, patrona olomoucké arcidiecéze a patrona skautského střediska Polárka Kroměříž předal bratr Vít Pořízek – Starý Vlk vůdcovské křeslo bratru Miroslavu Doubravovi – Akelovi. Bratr Akela poděkoval za vloženou důvěru  a přislíbil, že se vynasnaží být dobrým vůdcem své smečky.

Starý Vlk vyhloubil studnu, aby i jiní z ní mohli pít. Za tuto práci mu patří velké poděkování. Kytička, kterou Starý Vlk převzal, měla symbolický význam. Zelená barva květů připomíná skautské začátky Starého Vlka v roce 1990, bílá barva připomíná práci činovníka a žlutá barva připomíná jeho práci s vlčaty.

Vlčácká smečka v současné chvíli čítá 48 dětí ve věku 5 až 11 let. Dobrý lov!

Děkujeme P. Vítu Hlavicovi za přízeň a celebrování mše svaté.