Putování proti času

Dnes jsme s vlčaty putovali zpět do roku 1946, kde sahají počátky našeho střediska Polárka. Vstoupili jsme do míst, kde bylo středisko založeno a prošli jsme místa, kudy šli naši předchůdci na svůj junácký (skautský) slib. Tehdy jich bylo 130. V místech, kde hořel slibový oheň, jsme hráli hry.

Smečka na stopě předků.

 A zde naleznete, co jsme se dozvěděli:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12