Výprava na Hvězdu 10. 10. 2015

Foto z výpravy

 • Výprava na Hvězdu – plán trasy
 • Délka trasy: 9,9 km
 • Počet dětí: 42
 • Teplota: cca 2,5 °C
 • Počet dospělých: 4
 • Topografie: popsat 15 význačných bodů v krajině a zaznačit na mapu dle skutečnosti
  • krajinné prvky
  • orientační body
 • Úkoly na trase: 7
  • A. Křížová cesta v Kroměříži
  • B. Cihelna ve Vážanech
  • C. Měření vzdálenosti a odhad vzdálenosti
  • D. Jarohněvice
  • E. Hvězda (hra)
  • F. OBORA (sklenobýl bezlistý)
  • G. KONEC (odevzdání úkolů a hodnocení výpravy)

Výprava měla za cíl: prověřit schopnosti starších vlčat ve vedení malých týmů, soudržnost a spolupráci členů týmů, naučit se pozorovat prvky v krajině a umět je rozeznat na mapě, seznámit se se základními technikami odhadu vzdálenosti – ukázka měření důstojnickým vojenským dalekohledem, poznat historické zajímavosti na trase, učit se přesunu po komunikacích ve skupině, naučit se sebeovládání, nasbírat materiál pro pondělní výtvarnou práci. Důležitou součástí výpravy bylo se vyřádit a nechat se unést pestrobarevností podzimní přírody. Na samotném začátku výpravy si měla vlčata pojmenovat své družiny podle případného totemového zvířete. Názvem své družiny pak vedoucí týmů svolávali své členy. Co jsme na výpravě nestihli, dokončili jsme na pondělní schůzce.

PA107661 PA107662 PA107663