Slavnostní slib nových rádců vlčáckých družin

Fotoreportáž ze slavnostního slibu nových rádců vlčáckých družin.

Bratr Vulkán připravoval osm hochů na vedení družin po dobu pěti měsíců.

Tři členové splnili podmínky pro přistoupení ke slavnostnímu slibu nových rádců vlčáckých družin. Další tři se stali zástupci rádců a jeden přijal roli Mauglího a je pomocníkem zástupce vůdce pro přípravu benjamínků. Blahopřejeme. Slavnostní uvedení do funkce Mauglího bude provedeno na Poradní skále. Tímto máme ustavenu novou oddílovou radu a současně tzv. oddílovou družinu. V oddílové družině se připravujeme na program schůzek a společně pracujeme jako jedna z družin oddílu. Samozřejmě máme i svou kroniku, kterou vede kronikář oddílové družiny.

Noví rádcové stvrdili svůj slib podpisem na listinu s pečetí, která bude uložena na tajném místě. Kopii listiny vložíme do kroniky oddílu.