Sobotní příprava rádců a podrádců

Dne 25. 2. 2017 proběhla praktická příprava rádců a podrádců na družinové schůzky. Poslední příprava před ostrým startem na družinový systém. Hoši si připravovali program nanečisto podle myšlenkové mapy, kterou doplnili o své postřehy. Každý představil svůj program a po té jsme diskutovali o úskalích některých aktivit. Po živé diskusi a dobrých nápadech nasledovala příprava programu naostro. Hoši úkol zvládli na výbornou. Jejich přípravu prověří pondělní družinovka.