Beseda s nrtm. Martinem Javornickým

Slovo dalo slovo a domluvili jsme se s nrtm. Martinem Javornickým (tátou našeho vlčete) na uspořádání besedy o jeho nasazení ve vojenských misích. Poutavé vyprávění o službě v patrolách, vaření, odpočinku a životě ve vojenském táboře, přírodě a lidech v Afghánistánu doplněné obrázky a videi, nenechalo naše vlčata bez otázek. Hoši se mohli dotazovat hned během vyprávění. A dotazů bylo opravdu mnoho. Jedna odpověď na otázku nás, staré vlky, velmi silně oslovila. Otázka: „Proč jste na tu misi šel?“ Odpověď: „Chtěl jsem získat zkušenost a jsem hrdý na to že mohu sloužit pod českou vlajkou.“

Využili jsme přítomnosti pana nrtm. Javornického a požádali jsme jej o slavnostní předávání ročního hodnocení vlčat. Naše setkání s panem Javornickým není poslední. Máme smluveno, že se potkáme na některé z výprav a vyzkoušíme si některé potřebné dovednosti k přežití průzkumníka v terénu.

Na další setkání se těšíme a za poutavé vyprávění moc děkujeme.

Foto z besedy a předávání diplomů: Beseda s nrtm. Martinem Javornickým

——

Pan nrtm. Martin Javornický byl účastníkem v 5. kontingentu PRT LOGAR a 4.kontingentu OMLT WARDAK:

5. jednotka AČR PRT Lógar mise ISAF
V afghánské provincii Lógar zahájil činnost provinční rekonstrukční tým České republiky dne 19. března 2008 a od 23. února 2010 v ní pokračoval již 5. kontingent AČR a civilní experti. V červnu 2010 byl název změněn na 5. jednotku AČR PRT ISAF.

ISAF

Vláda České republiky se rozhodla zřídit a vést samostatný provinční rekonstrukční tým v afghánské provincii Lógar. Důvodem tohoto rozhodnutí je posílit účast České republiky na obnově Afghánistánu v rámci úsilí mezinárodního společenství k zajištění stability a bezpečnosti země. PRT Lógar se skládá z vojenské a civilní části.
Vedením vlastního PRT v provincii Lógar Česká republika zefektivnila nasazení sil a prostředků v Afghánistánu a významnou měrou posílila civilní složku týmu, který je zaměřen na realizaci rekonstrukčních projektů.
Propojení vojenských a civilních aktivit je nezbytným předpokladem úspěchu snah o stabilizaci jakékoli země, která se nachází v postkonfliktní fázi.

——

4. jednotka poradního a výcvikového týmu

(OMLT – Operational Mentoring and Liaison Team) Úkolového uskupení AČR ISAF působila v afghánské provincii Wardak šest měsíců – od začátku dubna do začátku lisotpadu 2012.

Afghánistán Wardak

Hlavním úkolem 4. jednotky OMLT je cvičit, mentorovat a pomáhat v procesu plánování, velení a řízení pěší jednotky Afghánské národní armády o síle praporu (kandaku). Účelem výcviku a mentorování je zvýšit operační schopnosti všech jednotek kandaku. Zajistit bezpečné prostředí, volnost pohybu v prostoru odpovědnosti a nastavit podmínky pro provádění celého spektra operací.

4. jednotka OMLT má celkově 54 vojáků. Jádro jednotky tvoří příslušníci 72. mechanizovaného praporu Přáslavice, kteří jsou doplněni z dalších 10 útvarů AČR.