Dopravní hřiště

V neděli 18. 6. 2017 od 15:30 se konalo odpoledne na kolech pro benjamínky. Sešli jsme se v komorním počtu, ale to vlastně nebylo vůbec na škodu, protože díky tomu mohlo být věnováno každému z účastníků více péče, než kdybychom byli v plném stavu. Věnovali jsme se nejprve krátce údržbě kola, protože bez této dovednosti by žádný správný cyklista neměl vyrážet na cestu. Potom jsme si projeli celé hřiště a poznávali dopravní značky i simulovali případné situace, které mohou v daných místech nastat. Nakonec jsme hráli hry, ve kterých jsme si užili spoustu legrace, ale také se hodně věcí naučili. Dokladem o tom, že šlo o úspěšnou akci, byla touha ostatních dětí, které byly na hřišti se svými rodiči, zapojit se do našeho programu.

Poděkování patří všem účastníkům. Zkušenosti z akce lze využít pro plnění „vlčka cyklisty“. Opakování akce je v případě projeveného zájmu možné.