Betlémské světlo 2017

Převzetí Betlémského světla od brněnských skautek a skautů (17. 12. 2017)

V neděli ráno 17. 12. 2017 vyrazilo osm dětí a dva dospělí pro Betlémské světlo na nádraží do Kojetína. Netrpělivě jsme čekali na příjezd rychlíku č. 825 Radegast. Pět minut po osmé bylo slyšet v dálce přijíždějící vlak. Pištění brzd a pak hledání okna s logotypem Betlémského světla. „Tam je!“ Na předání plamínku máme jen několik vteřin. Průvodčí netrpělivě přešlapují. Ještě výměna kontaktů a vánočních přání. A je to! Píšťalka a vlak mizí z nástupiště. Ještě několik lidí si od nás bere plamínek – společná fotka – přání k Vánocům sestrám a bratrům z dalších oddílů a jedeme domů.

Betlémské světlo 2017 Betlémské světlo 2017

Předání Betlémského světla v domově se zvláštním režimem „Stromu života“

Šestník Jakub z Benjamínků rozsvítil Betlémské světlo se svým tátou v domově se zvláštním režimem „Stromu života“. Jakub se se svým tátou sklidili potlesk klientů domova, když jim zazářil plamínek Betlémského světla na knotu svíce.

Slavnostní předání Betlémského světla 2017 v kostele sv. Mořice v Kroměříži (17. 12. 2017)

Betlémské světlo 2017 Betlémské světlo 2017

V neděli 17. 12. 2017 v 10.15 hod. při mši svaté v kostele sv. Mořice jsme přenesli plamínek Betlémského světla na lampy oltáře a zapálili tři adventní svíce. Po mši svaté jsme zapálili svíci, od které si mohou návštěvníci kostela odpálit světlo a donést si jej do svých domovů.

Slavnostní předání Betlémského světla 2017 v kapli sv. Vincence na Malém Valu – Roráty (18. 12. 2017)

Roráty Roráty

V 6.45 zalilo kapli svatého Vincence na Malém Valu Betlémské světlo v rukách věřících. V čele světelného průvodu s obrazem Betlémské hvězdy a za zpěvu rorát – „Rosu dejte, nebesa, shůry“ –nesla vlčata a skauti Betlémské světlo. Světlo bylo tak předáno České provincii Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži.

Moc děkujeme rodičům světlušek a vlčat, skautek a skautů za spolupráci a jejich dětem za obětavost.