Betlémského světlo v Kroměříži a slavnostní mše svatá

Převzetí Betlémského světla od brněnských skautek a skautů (16. 12. 2018)

V neděli ráno 16. 12. 2018 vyrazilo osm dětí a tři dospělí pro Betlémské světlo na nádraží v Kojetíně.

  

Slavnostní mše svatá v kostele sv. Mořice

Slavnostní mše svatá v kostele sv. Mořice byla prozářená Betlémským světlem a usměvavými tvářemi dětí.

Na začátku mše svaté nás otec probošt Josef Lambor mimo jiné uvedl slovy:

„Betlémské světlo přinesli zástupci 14. oddílu sv. Františka z Assisi a 7. oddílu sv. Dominika Savia. Oddíly pokrývají všechny věkové kategorie: benjamínky, světlušky, vlčata, skautky, skauty, rovery a rangers. Jsou to oddíly se zvýrazněnou křesťanskou výchovou v počtu 72 dětí, o které se stará 12 dospělých. Oba oddíly letos oslavily spolu s dalšími ve středisku Mirka Svobody 100 let od svého založení.“

  

Odkaz na fotogalerii Betlémského světlo v Kroměříži a slavnostní mše svatá