Nečekané dobrodružství

Na úterní schůzce (15. 1. 2019) nás čekalo nečekané. Nešel elektrický proud do naší klubovny. Byli jsme bez tepla a bez světla. Skaut je vždy připraven. Nasekat dřevo, rozdělat oheň v krbových kamnech a přikládat. Světlo nám poskytly petrolejové lampy. V tu ránu jsme s ocitli v příběhu Rychlých šípů. Schůzky vlčat a skautů nabraly dobrodružnou atmosféru. Psát při petrolejové lampě o tom, co bych si přál dělat na táboře, mělo magický účinek.