Schůzka vlčat a benjamínků 14. 1. 2019

Dnešní schůzka byla pro nás slavnostní. Prokop Janský – Koki získal Výroční odznak ke sto letům republiky. Děkujeme bratru Lišákovi ze sedmého oddílu za realizaci a zajištění odznaku.

Naše pondělní schůzka se díky nováčkům z řad benjamínků rozdělila na benjamínky a mladší vlčata. Mladší vlčata a světlušku vede bratr Prokop Janský – Koki. Benjamínky vede bratr Lukáš Vančura, který byl do funkce rádce ustaven dnešním dnem.

Soutěž o výroční odznak ke sto letům republiky

Skautský institut a časopis Skaut-Junák připravili soutěž o výroční odznak, jenž se dal získat splněním 4 úkolů.

Přehled úkolů:
1. Najdi svůj vzor
Najdi skauta či skautku, z minulosti nebo současnosti, kteří dokázali pomoci své zemi a pokládáte je za svůj vzor. Pátrejte ve svém okolí, nebo se inspirujte na webech Skautské století a Hrdinové války. Seznamte se svým vzorem ostatní v družině.
2. Projev odvahu
Pomoci někomu často znamená projevit odvahu, nebát se odmítnutí a překonat strach. Najděte si nějakou věc, která vás naučí odvahu projevit. Vynechte návštěvu hřbitovů či sklepení a zkuste spíše hledat v sobě. Čeho se obáváte, co musíte překonat. Právě o to se pokuste.
3. Navštiv výstavu
Navštiv výstavu o skautingu a republice v Poštovním muzeu a prožij ji s tištěným herním průvodcem. Pokud byste z nějakého zásadního důvodu výstavu navštívit nemohli, najděte si nějakou jinou věnovanou sto letům vzniku Československa, kterých se na mnoha místech země chystají desítky.
4. Vykonej 100+1 dobrých skutků pro své okolí
Skautský denní příkaz zní: udělej každý den alespoň jeden dobrý skutek. Zkus jich udělat v následujících měsících rovnou stovku, ať se opravdu stanou součástí každého tvého dne. Stačí drobné maličkosti. A přidejte k nim za družinu či oddíl jeden skutek větší. Třeba přes Skautský dobrý skutek nebo Stromy svobody.