Betlémské světlo v Kroměříži

Betlémské světlo převzala vlčata a světlušky, skauti a skautky, roveři a rangers ze 7. oddílu sv. Dominika Savia a 14. oddílu sv. Františka z Assisi ze skautského střediska Mirka Svobody Kroměříž a skauti a skautka ze střediska Polárka Kroměříž.