Slavnostní předání Betlémského světla 2021

Děkujeme rodičům a dětem za službu při předání Betlémského světla v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Ať plamínek míru, lásky, víry, naděje a přátelství hoří v našich srdcích.