Ivančena 2022

24. dubna se skauti z družiny Rysů odvážně připojili k výpravě roverů z Arcibiskupského gymnázia na Ivančenu. Každý o tomto místě slyšel již mnohokrát vyprávět, byl tedy čas je konečně spatřit na vlastní oči. V neděli dopoledne jsme začali účastí na poutní mši v kostele sv. Jiří ve Zlámance, abychom si připomněli slib sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době. Po mši následoval přesun auty do Malenovic u Frýdlantu nad Ostravicí, odkud začínal náš výstup. Počasí bylo dramatické, ale odvážnému štěstí přeje a kdo je připraven není zaskočen. A skaut je připraven. Vystoupali jsme na mohylu, kde nám bratr Josef Biernát, toho času jáhen na AG, vypověděl dramatické události z konce války, o odvaze a službě bratrů, které jejich vůle naplnit další část slibu, tedy pomáhat bližnímu a sloužit vlasti, stála život. Po zamyšlení následovalo několik drobných přeháněk, svačina a sestup. Liják, který tu neděli prošel celou zemí, se spustil ve chvíli, kdy jsme nasedali do aut. Úkol byl splněn, nepříznivému počasí jsme se vyhnuli a příští rok vyrazíme na Ivančenu opět.