Legio Angelica – přednáška bratra Josefa Biernáta

Abychom si mohli lépe odpovědět na otázku, co to znamená být skautem, pozvali jsme v úterý 26. dubna na schůzku bratra Josefa Biernáta, toho času jáhna na Arcibiskupském gymnáziu. Ve své diplomové práci se zabýval organizací Legio Angelica, založenou benediktinem kláštera Emauzy v Praze, páterm Methodem Klementem. Ta byla v roce 1934 převedena ke skautům a postupně se z ní stala významná výchovná instituce s několika tisíci členy. Bratr Josef nám představil příběhy čtyř skautů z Legio Angelica, s některými se osobně setkal. Přednáška byla velmi inspirativní a bratříci živě spolupracovali s přednášejícím. Závěr, inspirovaný především osobností nedávno zesnulého bratra Hroznýše, by se dal shrnout do prohlášení, že musím pomáhat bližním v nouzi, musím hledat dobro, musím být ochoten odpouštět křivdy, musím sloužit vlasti…., protože jsem to slíbil ve skautském slibu. A tomu říkám výzva!