Indiánský den v Lutonině 18.6.2022

Skauti z družiny Rysů a Sokolů byli požádáni o pomoc s organizací nultého ročníku westernového dne v Lutonině u Vizovic. Prosby o pomoc neoslyšíme, a tak se do Lutoniny jelo. Práce nás čekalo dost, ať už s přípravou zázemí, tak s pomocí u stanovišť na indiánské stezce pro děti.

Neopomenuli jsme možnost vyzkoušet si, jak se jezdí ve westernovém sedle, vzít do ruky bič nebo vystřelit si šíp z luku. Výlet musí být pořádný, tak ještě noční posezení u ohně. Domů jsme se vraceli až ráno, protože výprava bez přespání není pořádná výprava.

Z reakcí pořadatelů i návštěvníků plyne, že jsme skautskému slibu dostáli. Protože hodnocení, že je až neskutečné, jak, je-li něco třeba udělat, se kluci bez řečí zvednou a udělají to, a že se ochotně a obětavě věnovali na stanovišti dětem, není třeba více rozvádět.