Setkání skautů z roku 1968

Bratr Akela se zúčastnil setkání mužů, kteří prožili několik let v Kroměříži okolo fary Panny Marie – jako skauti, ve společenství mládeže nebo jako ministranti a někteří všude.

Děkuji organizátorům Stanislavu Štěpánikovi, Karlu Pevnému a Vladimírovi Šimordovi za pozvání a milé setkání generce skautů 5. oddílu kolem roku 1968 a ministrantů při kostele P. Marie. Je krásné se potkat se svými předchůdci, díky kterým zde můžeme pokračovat ve skautské práci.

Bratr Stanislav Štěpánik – Mayk a bratr Miroslav Doubrava – Akela (vůdce 5. oddílu se svým nástupcem po 30 letech)
Bratr Stanislav Štěpánik – Mayk a bratr Miroslav Doubrava – Akela (vůdce 5. oddílu se svým nástupcem po 30 letech)