Samostatná výprava benjamínků

V sobotu 20. května 2023 se uskutečnila první zcela samostatná výprava benjamínků 14. oddílu do obory Zámeček u Kroměříže.

Zúčastnilo se 5 dětí z Kroměříže a Kvasic.

Tématem výpravy bylo putování za místním vodníkem, jenž se podle legend vyskytoval právě v okolí řeky Moravy, kolem Záhlinických rybníků a v přilehlých lužních lesích.

Všechny děti samozřejmě vědí, že postava vodníka je pohádková bytost, ale není zcela od věci si představit, že se tu a tam možná ukazuje v podobách různých živočichů (nejčastěji těch vodních, nebo vodě blízkých) těm lidem, kteří mají k přírodě dobrý vztah. A možná je i tu a tam zkouší, zda mají dobré srdce. 

Bez ohledu na pověsti si osobně myslím, že dobré srdce děti během výpravy určitě prokázaly, protože například zachraňovaly šneky na silnici před přejetím auty (do obory je sice vjezd zakázán, ale auta či cyklisté tudy stejně jezdí a vše živé na cestě bez milosti přejedou). Naslouchali jsme také veselému zpěvu místních ptáků, pozorovali jsme drobný hmyz v květech sasanek a hluchavek, ale podařilo se nám spatřit také srnku, která se na nás chvíli nehnutě na vzdálenost cca 50 metrů dívala, než se ztratila v bohatém porostu. Myslím, že to se může podařit jen těm návštěvníkům lesa, kteří jsou k přírodě přátelští a kteří se v ní také umí chovat. 

Během výpravy jsme hráli velké množství her, při kterých jsme využili všechny naše standardní pomůcky (herní šátky, papírové koule, nit z KPZ i deníčky k lisování rostlin, které děti zaujaly). Vyprávěli jsme si také příběhy, mezi nimi pověsti o místních vodnících, které však měly šťastný konec, a to navzdory tomu, že se v nich objevilo i nějaké to zlo. 

Ke konci už bylo znát, že jsou děti unavené, ale všechny hodnotily výpravu kladně. Naším cílem nebylo projít celou oborou, z pohledu překonané vzdálenosti by byla naše výprava zanedbatelná, ale o to při ní vůbec nešlo. Nejcennějším přínosem by měly být společné zážitky, kterých, jak doufám, si všichni účastníci odnesli bohatou zásobu.