Víkendovka čtrnáctky

O víkendu 3.-5. 11. 2023 se uskutečnila v rámci čekatelského projektu bratrů Matyho a Kokiho společná víkendovka 14. oddílu. Celou akci jsme zahájili v pátek večer společným nástupem a seznámením se s našimi družinovými patrony, které představovali tři skautší bratří, kteří zahynuli v průběhu 2. světové války, jmenovitě Mirek Svoboda, Mirek Adamík a Jiří Jírovský. Tento nástup byl však brutálně rozehnán gestapem, všem účastníkům, až na Kokiho se podařilo utéct do kluboven a v klidu se vybalit. Následovala večeře z vlastních zásob a povídání si o životě bratří skautů v období nacismu, které vedl zmlácený a zkrvavený Koki. Společně jsme také pátek zakončili filmem a šli jsme spát.

Sobotní dopoledne i odpoledne se neslo v duchu sběru tajných informací a plnění úkolů ve městě. Tento program byl pro účastníky velmi psychicky i fyzicky náročný, ale všichni jej úspěšně zvládli a nasbírali dostatek informací k večernímu programu. Po obědě jsme měli návštěvu, přišla se totiž na nás podívat naše středisková vedoucí Majda. V odpoledních hodinách jsme také navštívili kroměřížský hřitov, na kterém jsme vzpomenuli na významné členy kroměřížského Junáka, kteří již skautují v nebeském Jeruzalémě. Po večeři jsme dali dohromady všechny významné informace, které jsme v průběhu dne nasbírali a vydali jsme se zničit nacistický muniční sklad na Barbořině, to se nám povedlo a my jsme mohli spokojeně usínat s pocitem dobře odvedené práce. Ve večerních hodinách proběhl také slavnostní slib Petry Dostálkové, studentky AGKM, která se zapojuje do fungování roverů na AG. Při této příležistosti se také ze sestry Terezy Opatrné stala rangers.

V neděli ráno jsme se už jen nasnídali a vyrazili na mši svatou do kostela sv. Mořice. Po návratu jsme udělali zpětnou vazbu celé akce, která pro nás byla velmi přínosná a také jsme společně uklidili celou klubovnu a vyrazili domů.

Závěrem bych chtěl moc poděkovat bratru Rolandovi, který po celou víkendovku nad námi bděl a ve vyjímečných případech i radil a v neposlední řadě děkuji také bratřím roverům a sestrám rangers za jejich pomoc při hře.

Koki