Zpráva z poslední předvánoční schůzky benjamínků, vlčat a světlušek v Kroměříži 13. 12. 2023

Na poslední schůzce Před Vánocemi jsme si vyzkoušeli používání nože při přípravě jednoduchého, zato velmi chutného pokrmu. Od řady lidí bychom mohli před touto schůzkou zaslechnout skeptické poznámky v tom duchu, že nůž tak malým dětem do ruky nepatří, že to benjamínci nezvládnou, že budou mít spoustu krvavých řezných zranění a podobně. Je pravda, že pro případ nějakého toho zranění jsem měl u sebe patřičnou výbavu, ale nepředpokládal jsem, že ji budu muset použít. Toto mé očekávání se také beze zbytku a ke cti všech našich dětí vyplnilo. Při přípravě jídla jsme si celý ten čas příjemně užili a nakonec přišla sladká tečka – co jsme si nachystali, to jsme si také snědli. A bylo to moc dobré.