Zpráva z poslední předvánoční schůzky benjamínků, vlčat a světlušek v Kvasicích 18. 12. 2023

Na poslední schůzce Před Vánocemi jsme si vyzkoušeli používání nože při přípravě jednoduchého, zato velmi chutného pokrmu. Od řady lidí bychom mohli před touto schůzkou zaslechnout skeptické poznámky v tom duchu, že nůž tak malým dětem do ruky nepatří, že to benjamínci nezvládnou, že budou mít spoustu krvavých řezných zranění a podobně. Je pravda, že pro případ nějakého toho zranění máme v klubovně patřičnou výbavu, ale nepředpokládal jsem, že ji budu muset použít. Sice jsem musel dvěma dětem zalepit záděr, který je poněkud pálil, když přišel do kontaktu s ovocnými šťávami, ale to bylo také všechno. Při přípravě jídla jsme si celý ten čas příjemně užili a nakonec přišla sladká tečka – co jsme si nachystali, to jsme si také snědli. A bylo to moc dobré.