Vlčácké doupě

14. oddíl sv. Františka z Assisi Kroměříž

Co bych si přála dělat na táboře? To byla otázka pro všechny členky a členy oddílu. Světlušky se rozpovídaly o zážitcích z minulého tábora a začaly padat první přání na papír. Kdybyste světlušky chvíli poslouchali, tak byste se ocitli na letním táboře a možná ucítili i vůni lesa, pryskyřice i slibového ohně. Už se nemůžeme dočkat tábora! Těší se i velké světlušky.

Na úterní schůzce (15. 1. 2019) nás čekalo nečekané. Nešel elektrický proud do naší klubovny. Byli jsme bez tepla a bez světla. Skaut je vždy připraven. Nasekat dřevo, rozdělat oheň v krbových kamnech a přikládat. Světlo nám poskytly petrolejové lampy. V tu ránu jsme s ocitli v příběhu Rychlých šípů. Schůzky vlčat a skautů nabraly dobrodružnou atmosféru. Psát při petrolejové lampě o tom, co bych si přál dělat na táboře, mělo magický účinek.

Dnešní schůzka byla pro nás slavnostní. Prokop Janský – Koki získal Výroční odznak ke sto letům republiky. Děkujeme bratru Lišákovi ze sedmého oddílu za realizaci a zajištění odznaku.

Naše pondělní schůzka se díky nováčkům z řad benjamínků rozdělila na benjamínky a mladší vlčata. Mladší vlčata a světlušku vede bratr Prokop Janský – Koki. Benjamínky vede bratr Lukáš Vančura, který byl do funkce rádce ustaven dnešním dnem.

Soutěž o výroční odznak ke sto letům republiky

Skautský institut a časopis Skaut-Junák připravili soutěž o výroční odznak, jenž se dal získat splněním 4 úkolů.

Přehled úkolů:
1. Najdi svůj vzor
Najdi skauta či skautku, z minulosti nebo současnosti, kteří dokázali pomoci své zemi a pokládáte je za svůj vzor. Pátrejte ve svém okolí, nebo se inspirujte na webech Skautské století a Hrdinové války. Seznamte se svým vzorem ostatní v družině.
2. Projev odvahu
Pomoci někomu často znamená projevit odvahu, nebát se odmítnutí a překonat strach. Najděte si nějakou věc, která vás naučí odvahu projevit. Vynechte návštěvu hřbitovů či sklepení a zkuste spíše hledat v sobě. Čeho se obáváte, co musíte překonat. Právě o to se pokuste.
3. Navštiv výstavu
Navštiv výstavu o skautingu a republice v Poštovním muzeu a prožij ji s tištěným herním průvodcem. Pokud byste z nějakého zásadního důvodu výstavu navštívit nemohli, najděte si nějakou jinou věnovanou sto letům vzniku Československa, kterých se na mnoha místech země chystají desítky.
4. Vykonej 100+1 dobrých skutků pro své okolí
Skautský denní příkaz zní: udělej každý den alespoň jeden dobrý skutek. Zkus jich udělat v následujících měsících rovnou stovku, ať se opravdu stanou součástí každého tvého dne. Stačí drobné maličkosti. A přidejte k nim za družinu či oddíl jeden skutek větší. Třeba přes Skautský dobrý skutek nebo Stromy svobody.

Děkujeme skautům, světluškám a vlčatům (ze 7. a 14. oddílu) za službu koledníků pro Tříkrálovou sbírku 2019. Jejich služba byla o to cennější, kdy se uzavírají známky ve škole. Zažít pocit pomáhat ostatním, najít v sobě chuť a odvahu je skautovi blízké. Šířit poselství radosti, překonávat vzdálenosti, být připraven na mrazivé počasí, povznést se nad případným odmítnutím, to vše je služba koledníka.

Zvláštní poděkování patří:
Vojtěchu Vaňkovi, Janu Škrabalovi, Marii Škrabalové, Petru Mičánkovi, Janu Doubravovi, Filipu Vrzalovi, Ondřeji Doubravovi, Tomáši Doubravovi, Jonáši Hrdému, Borisi Pyšňakovi, Dušanu Štefaníkovi, Matyáši Řezáčovi, Julii Řezáčové, Albertu Řezáčovi, Petru Zahradníčkovi, Ondřeji Zahradníčkovi a Prokopu Janskému. Děkujeme.

 

 

Bratři Miroslav Doubrava – Akela a Marek Řezáč se na tři dny vypravili na skautský seminář Ekumenické lesní školy. Další vzdělávání činovníků je důležité pro osobní rozvoj i pro povzbuzení ve vůdcovském řemesle. Je neocenitelným přínosem se potkávat s ostatními a vyměňovat si své zkušenosti a zážitky a navazovat nová přátelství. A o čem to vlastně bylo? Shlédněte přednášky zde:

Záznamy přednášek z XXIX. Skautského semináře ELŠ v Praze (2019)

Převzetí Betlémského světla od brněnských skautek a skautů (16. 12. 2018)

V neděli ráno 16. 12. 2018 vyrazilo osm dětí a tři dospělí pro Betlémské světlo na nádraží v Kojetíně.

  

Slavnostní mše svatá v kostele sv. Mořice

Slavnostní mše svatá v kostele sv. Mořice byla prozářená Betlémským světlem a usměvavými tvářemi dětí.

Na začátku mše svaté nás otec probošt Josef Lambor mimo jiné uvedl slovy:

„Betlémské světlo přinesli zástupci 14. oddílu sv. Františka z Assisi a 7. oddílu sv. Dominika Savia. Oddíly pokrývají všechny věkové kategorie: benjamínky, světlušky, vlčata, skautky, skauty, rovery a rangers. Jsou to oddíly se zvýrazněnou křesťanskou výchovou v počtu 72 dětí, o které se stará 12 dospělých. Oba oddíly letos oslavily spolu s dalšími ve středisku Mirka Svobody 100 let od svého založení.“

  

Odkaz na fotogalerii Betlémského světlo v Kroměříži a slavnostní mše svatá

Dnes (7. 12.) si skauti Čtrnáctky a starší vlčata vyzkoušela práce s brašnářským nářadím. Dozvěděli se, jak se kůže spojuje, čím se řeže a kolika způsoby ji lze zdobit. Učili jsme se vyrábět švihly na turbánky. Turbánky jsme pletli pro naše nové kamarády v oddíle. Kdo poprvé upletl svůj turbánek, nejraději by si ho nechal.  Dopadlo to tak, že si každý upletl ještě jeden. Každý viděl jak vypadá pořádná tzv. půlka kůže.
Mladší vlčata a benjamínci hráli deskovku a podrádce Vlků s podšestníkem Zelených připravili krátký program pro mladší vlčata a benjamínky. Horkou zkouškou prošli a to na výbornou.
Společně jsme tvořili obrázky z kamínků. Před spaním jsme poslouchali Akelovo vyprávění o krásných setkáních s Jaroslavem Foglarem – Jestřábem a poslouchali jsme audioknihu Strach na Bobří řekou, Foglarovu oblíbenou.
Ráno jsme se dozvěděli o táborovém tajemství a Radek našel dobrovolníky na výstup po laně. Dozvěděli jsme se, co je to prusíkování a jak se používají různé blokátory.

  

Instruktor v lezení – Radek vysvětluje základní lezecké uzly s praktickou ukázkou jejich využití.

 
Přijímáme další benamínky na zkoušku.

V sobotu 17. listopadu 2018 jsme se účastnili již tradiční brigády Skauti hrabou. I tento rok se brigáda konala v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Ještě před začátkem samotné akce se každý vybavil hráběmi svými vlastními nebo půjčenými od správy zahrady. Jakmile měl každý v rukou nářadí, rozdělili jsme se na dvě poloviny a pak jsme šli na naše pracoviště.

Rychlý kontakt

Zde nás najdete
Telefon: 737 552 520
E-mail: vlcata.km(at)gmail.com

 

Pravidelné schůzky
V určené dny mimo prázdnin
Pondělí: 15.30–17.00 hod.
Úterý: 14.30–16.30 hod.
Středa: 16.00–17.30 hod.

Starší příspěvky